Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku

Lp. Nr Uchwały Treść uchwały
1. I/1/2018 PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.pdf
2. I/2/2018 PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka.pdf
3. I/3/2018 PDFUchwała Nr I-3-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf
4. I/4/2018 PDFUchwała Nr I-4-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.pdf
5. I/5/2018 PDFUchwała Nr I-5-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf
6. I/6/2018 PDFUchwała Nr I-6-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.pdf
7. I/7/2018 PDFUchwała Nr I-7-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka i wyboru Przewodniczącego.pdf
8. I/8/2018 PDFUchwała Nr I-8-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie ustalenia przedmiotu działalności oraz składu osobowego Komisji.pdf
9. I/9/2018 PDFUchwała Nr I-9-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Olszanka.pdf
10. I/10/2018 PDFUchwała Nr I-10-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.11.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2017r..pdf
11. II/11/2018  PDFUchwała Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.pdf
12. II/12/2018  PDFUchwała Nr II-12-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.pdf
13. II/13/2018  PDFUchwała Nr II-13-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-238-2017.pdf
14. II/14/2018  PDFUchwała Nr II-14-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie ustaleni wysokości diet dla radnych.pdf
15. II/15/2018  PDFUchwała Nr II-15-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej.pdf
16. II/16/2018  PDFUchwała Nr II-16-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
17. II/17/2018  PDFUchwała Nr II-17-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.pdf
18. II/18/2018  PDFUchwała Nr II-18-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi.pdf
19. II/19/2018  PDFUchwała Nr II-19-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013.pdf
20. II/20/2018  PDFUchwała Nr II-20-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
21. II/21/2018  PDFUchwała Nr II-21-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-245-2010.pdf
 

 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku

Lp. Nr Uchwały Treść uchwały
1. III/22/2019 PDFUchwała Nr III-22-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r_.pdf
2. III/23/2019 PDFUchwała Nr III-23-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka.pdf
3. III/24/2019 PDFUchwała Nr III-24-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś.pdf
4. III/25/2019 PDFUchwała Nr III-25-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice.pdf
5. III/26/2019 PDFUchwała Nr III-26-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie.pdf
6. III/27/2019 PDFUchwała Nr III-27-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów.pdf
7. III/28/2019 PDFUchwała Nr III-28-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice.pdf
8. III/29/2019 PDFUchwała Nr III-29-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela.pdf
9. III/30/2019 PDFUchwała Nr III-30-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki.pdf
10. III/31/2019 PDFUchwała Nr III-31-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów.pdf
11. III/32/2019 PDFUchwała Nr III-32-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie.pdf
12. III/33/2019 PDFUchwała Nr III-33-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.pdf
13. III/34/2019 PDFUchwała Nr III-34-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 20.pdf
14. III/35/2019 PDFUchwała Nr III-35-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019.pdf
15. III/36/2019 PDFUchwała Nr III-36-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego.pdf
16. III/37/2019 PDFUchwała Nr III-37-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
17. III/38/2019 PDFUchwała Nr III-38-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia.pdf
18. III/39/2019 PDFUchwała Nr III-39-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-245-2010 Rad Gminy Olszanka z dn. 29.04.2010r_.pdf
19. III/40/2019 PDFUchwała Nr III-40-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.pdf
20. III/41/2019 PDFUchwała Nr III-41-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia.pdf
21. III/42/2019 PDFUchwała Nr III-42-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmmiany Uchwały Nr XXXVI-251-2018.pdf
22. IV/43/2019 PDFUchwała Nr IV-43-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
23. IV/44/2019 PDFUchwała Nr IV-44-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie zmianny Uchwały Nr II-11-2018.pdf
24. IV/45/2019 PDFUchwała Nr IV-45-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf
25. V/46/2019 PDFUchwała Nr V-46-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
26. V/47/2019 PDFUchwała Nr V-47-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.pdf
27. V/48/2019 PDFUchwała Nr V-48-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m.Obórki.pdf
28. V/49/2019 PDFUchwała Nr V-49-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społeczej przyz BCM.pdf
29. VI/50/2019 PDFUchwała Nr VI-50-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
30. VI/51/2019 PDFUchwała Nr VI-51-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf
31. VI/52/2019 PDFUchwała Nr VI-52-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego.pdf
32. VI/53/2019 PDFUchwała Nr VI-53-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie poboru podatków.pdf
33. VI/54/2019 PDFUchwała Nr VI-54-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawieustalenia planu sieci szkół.pdf
34. VI/55/2019 PDFUchwała Nr VI-55-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin.pdf
35. VI/56/2019 PDFUchwała Nr VI-56-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr III-33-2019.pdf
36. VI/57/2019 PDFUchwała Nr VI-57-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska.pdf
37. VII/58/2019 PDFUchwała Nr VII-58-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela.pdf
38. VII/59/2019 PDFUchwała Nr VII-59-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 12.12.2018r..pdf
39. VII/60/2019 PDFUchwała Nr VII-60-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. Nr II-12-2018 Rady Gminy Olszanka z dn.14.12.2018r..pdf
40. VII/61/2019 PDFUchwała Nr VII-61-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego.pdf
41. VII/62/2019 PDFUchwała Nr VII-62-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy.pdf
42. VII/63/2019 PDFUchwała Nr VII-63-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXVII-264-2018.pdf
43. VII/64/2019 PDFUchwała Nr VII-64-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
44. VIII/65/2019 PDFUchwała Nr VIII-65-2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
45. VIII/66/2019 PDFUchwała Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Jankowicach Wielkich.pdf
46. IX/67/2019 PDFUchwała Nr IX-67-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2019r. w sprawie przekazania skargi do WSA w Opolu.pdf
47. X-68-2019 PDFuchwała Nr X-68-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka.pdf
48. X-69-2019 PDFuchwała Nr X-69-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka.pdf
49. X-70-2019 PDFuchwała Nr X-70-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2018 rok.pdf
50. X-71-2019 PDFuchwała Nr X-71-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawiezmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r..pdf
51. X-72-2019 PDFuchwała Nr X-72-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Przylesiu.pdf
52. X-73-2019 PDFuchwała Nr X-73-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii i kandydatach na ławników.pdf
53. X-74-2019 PDFuchwała Nr X-74-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-283-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r..pdf
54. X-75-2019 PDFuchwała Nr X-75-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
55. XI-76-2019 PDFUchwała Nr XI-76-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 09.07.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
56. XII-77-2019 PDFUchwała Nr XII-77-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2019.pdf
57. XII-78-2019 PDFUchwała Nr XII-78-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2019.pdf
58. XII-79-2019 PDFUchwała Nr XII-79-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia przez Gminę Olszanka akceptacji.pdf
59. XII-80-2019 PDFUchwała Nr XII-80-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji.pdf
60. XII-81-2019 PDFUchwała Nr XII-81-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-176-2009.pdf
61. XII-82-2019 PDFUchwała Nr XII-82-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.pdf
62. XII-83-2019 PDFUchwała Nr XII-83-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
63. XII-84-2019 PDFUchwała Nr XII-84-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
64. XII-85-2019 PDFUchwała Nr XII-85-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.pdf
65. XII-86-2019 PDFUchwała Nr XII-86-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.pdf
66. XIII-87-2019 PDFUchwała Nr XIII-87-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
67. XIII-88-2019 PDFUchwała Nr XIII-88-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf
68. XIII-89-2019 PDFUchwała Nr XIII-89-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
69. XIII-90-2019 PDFUchwała Nr XIII-90-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska.pdf
70. XIII-91-2019 PDFUchwała Nr XIII-91-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.pdf
71. XIII-92-2019 PDFUchwała Nr XIII-92-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf
72. XIV-93-2019 PDFUchwała Nr XIV-93-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf
73. XIV-94-2019 PDFUchwała Nr XIV-94-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami.pdf
74. XIV-95-2019 PDFUchwała Nr XIV-95-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
75. XIV-96-2019 PDFUchwała Nr XIV-96-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka.pdf
76. XV-97-2019 PDFUchwała Nr XV-97-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.pdf
77. XV-98-2019 PDFUchwała Nr XV-98-2019 Rady Gminy Olszanka z dnn. 17.12..2019 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030.pdf
78. XV-99-2019 PDFUchwała Nr XV-99-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2019r..pdf
79. XV-100-2019 PDFUchwała Nr XV-100-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
80. XV-101-2019 PDFUchwała Nr XV-101-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf
81. XV-102-2019 PDFUchwała Nr XV-102-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf

 

Uchwały podjęte w 2020 roku

 1. PDFUchwała Nr XVI-103-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.pdf
 2. PDFUchwała Nr XVI-104-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji na rok 2020.pdf
 3. PDFUchwała Nr XVI-105-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2020.pdf
 4. PDFUchwała Nr XVI-106-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
 5. PDFUchwała Nr XVI-107-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
 6. PDFUchwała Nr XVI-108-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania.pdf
 7. PDFUchwała Nr XVI-109-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-101-2019.pdf
 8. PDFUchwała Nr XVI-110-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf
 9. PDFUchwała Nr XVI-111-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie szczególowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów.pdf
 10. PDFUchwała Nr XVI-112-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.pdf
 11. PDFUchwała Nr XVI-113-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy.pdf
 12. PDFUchwała Nr XVI-114-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.pdf
 13. PDFUchwała Nr XVI-115-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie pzostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf
 14. PDFUchwała Nr XVI-116-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie pzostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf
 15. PDFUchwała Nr XVII-117-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf
 16. PDFUchwała Nr XVII-118-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 17. PDFUchwała Nr XVII-119-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 18. PDFUchwała Nr XVII-120-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019.pdf
 19. PDFUchwała Nr XVII-121-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019.pdf
 20. PDFUchwała Nr XVIII-122-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r..pdf
 21. PDFUchwała Nr XVIII-123-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019.pdf
 22. PDFUchwała Nr XVIII-124-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZGK.pdf
 23. PDFUchwała Nr XVIII-125-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf
 24. PDFUchwała Nr XVIII-126-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie przekazania środków finansowych.pdf
 25. PDFUchwała Nr XVIII-127-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
 26. PDFUchwała Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Przylesie.pdf
 27. PDFUchwała Nr XVIII-129-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Jankowice Wielkie.pdf
 28. PDFUchwała Nr XVIII-130-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-48-2019.pdf
 29. PDFUchwała Nr XVIII-131-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
 30. PDFUchwała Nr XVIII-132-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie przekazania petycji.pdf
 31. PDFUchwała Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf
 32. PDFUchwała Nr XIX-134-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf
 33. PDFUchwała Nr XIX-135-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2019.pdf
 34. PDFUchwała Nr XIX-136-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin. Gminy Olszanka.pdf
 35. PDFUchwała Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie udzielenia absolutorim Wójtowi Gminy Olszanka za 2019 rok.pdf
 36. PDFUchwała Nr XIX138-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019.pdf
 37. PDFUchwała Nr XIX-139-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zmimany Uchwały Nr XV-98-2019.pdf
 38. PDFUchwała Nr XIX-140-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Pogorzela.pdf
 39. PDFUchwała Nr XIX-141-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka.pdf
 40. PDFUchwała Nr XIX-142-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu.pdf
 41. PDFUchwała Nr XIX-143-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu.pdf
 42. PDFUchwała Nr XIX-144-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
 43. PDFUchwała Nr XIX-145-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi.pdf
 44. PDFUchwała Nr XIX-146-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-104-2020.pdf
 45. PDFUchwała Nr XX-147-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-97-2019.pdf
 46. PDFUchwała Nr XX-148-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.pdf
 47. PDFUchwała Nr XX-149-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-283-2018.pdf
 48. PDFUchwała Nr XX-150-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
 49. PDFUchwała Nr XX-151-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf
 50. PDFUchwała Nr XXI-152-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019.pdf
 51. PDFUchwała Nr XXI-153-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.pdf
 52. PDFUchwała Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019.pdf
 53. PDFUchwała Nr XXII-155-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019.pdf
 54. PDFUchwała Nr XXII-156-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.pdf
 55. PDFUchwała Nr XXII-157-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.pdf
 56. PDFUchwała Nr XXII-158-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
 57. PDFUchwała Nr XXII-159-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Przylesie.pdf
 58. PDFUchwała Nr XXII-160-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jankowice Wielkie.pdf
 59. PDFUchwała Nr XXIII-161-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 06.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-148-2020.pdf
 60. PDFUchwała Nr XXIII-162-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 06.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019.pdf
 61. PDFUchwała Nr XXIV-163-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021
 62. PDFUchwała Nr XXIV-164-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2021-2030
 63. PDFUchwała Nr XXIV-165-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.202r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
 64. PDFUchwała Nr XXIV-166-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
 65. PDFUchwała Nr XXIV-167-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 66. PDFUchwała Nr XXIV-168-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy